Xếp hạng Quốc gia Người chơi Điểm System 36 Vòng 1 Tổng gậy
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
16 0 0 0 0
17 0 0 0 0
18 0 0 0 0
19 0 0 0 0
20 0 0 0 0
21 0 0 0 0
22 0 0 0 0
23 0 0 0 0
24 0 0 0 0
25 0 0 0 0
26 0 0 0 0
27 0 0 0 0
28 0 0 0 0
29 0 0 0 0
30 0 0 0 0
31 0 0 0 0
32 0 0 0 0
33 0 0 0 0
34 0 0 0 0
35 0 0 0 0
36 0 0 0 0
37 0 0 0 0
38 0 0 0 0
39 0 0 0 0
40 0 0 0 0
41 0 0 0 0
42 0 0 0 0
43 0 0 0 0
44 0 0 0 0
45 0 0 0 0
46 0 0 0 0
47 0 0 0 0
48 0 0 0 0
49 0 0 0 0
50 0 0 0 0
51 0 0 0 0
52 0 0 0 0
53 0 0 0 0
54 0 0 0 0
55 0 0 0 0
56 0 0 0 0
57 0 0 0 0
58 0 0 0 0
59 0 0 0 0
60 0 0 0 0
61 0 0 0 0
62 0 0 0 0
63 0 0 0 0
64 0 0 0 0
65 0 0 0 0
66 0 0 0 0
67 0 0 0 0
68 0 0 0 0
69 0 0 0 0
70 0 0 0 0
71 0 0 0 0
Sân chơi Sân A Sân B Sân C TOTAL
XẾP HẠNG Quốc gia Người chơi Hố số 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Vòng System 36
PAR Điểm
4 4 4 3 5 3 4 4 5 36 5 3 4 4 3 4 4 5 4 36 4 4 4 4 3 4 4 5 3 35
1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0
32 0 0 0 0 0 0
33 0 0 0 0 0 0
34 0 0 0 0 0 0
35 0 0 0 0 0 0
36 0 0 0 0 0 0
37 0 0 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0 0
39 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0
41 0 0 0 0 0 0
42 0 0 0 0 0 0
43 0 0 0 0 0 0
44 0 0 0 0 0 0
45 0 0 0 0 0 0
46 0 0 0 0 0 0
47 0 0 0 0 0 0
48 0 0 0 0 0 0
49 0 0 0 0 0 0
50 0 0 0 0 0 0
51 0 0 0 0 0 0
52 0 0 0 0 0 0
53 0 0 0 0 0 0
54 0 0 0 0 0 0
55 0 0 0 0 0 0
56 0 0 0 0 0 0
57 0 0 0 0 0 0
58 0 0 0 0 0 0
59 0 0 0 0 0 0
60 0 0 0 0 0 0
61 0 0 0 0 0 0
62 0 0 0 0 0 0
63 0 0 0 0 0 0
64 0 0 0 0 0 0
65 0 0 0 0 0 0
66 0 0 0 0 0 0
67 0 0 0 0 0 0
68 0 0 0 0 0 0
69 0 0 0 0 0 0
70 0 0 0 0 0 0
71 0 0 0 0 0 0
  1. Condor
  2. Albatross
  3. Aces
  4. Eagles
  5. Birdies
  6. Par
  7. Bogeys
  8. Double Bogeys+
Fly 5A-2
Tee 5 - 06:20 17-11-2018
Tên sân: Sân A,Sân B
Fly 1A-1
Tee 1 - 06:20 17-11-2018
Tên sân: Sân A,Sân B
Fly 6A-1
Tee 6 - 06:20 17-11-2018
Tên sân: Sân A,Sân B
Fly 1A-2
Tee 2 - 06:20 17-11-2018
Tên sân: Sân A,Sân B
Fly 6A-2
Tee 6 - 06:20 17-11-2018
Tên sân: Sân A,Sân B
Fly 2A-1
Tee 2 - 06:20 17-11-2018
Tên sân: Sân A,Sân B
Fly 7A-1
Tee 7 - 06:20 17-11-2018
Tên sân: Sân A,Sân B
Fly 7A-2
Tee 7 - 06:20 17-11-2018
Tên sân: Sân A,Sân B
Fly 8A-1
Tee 8 - 06:20 17-11-2018
Tên sân: Sân A,Sân B
Fly 2A-2
Tee 2 - 06:20 17-11-2018
Tên sân: Sân A,Sân B
Fly 8A-2
Tee 8 - 06:20 17-11-2018
Tên sân: Sân A,Sân B
Fly 3A-1
Tee 3 - 06:20 17-11-2018
Tên sân: Sân A,Sân B
Fly 9A-1
Tee 9 - 06:20 17-11-2018
Tên sân: Sân A,Sân B
Fly 5A-1
Tee 5 - 06:20 17-11-2018
Tên sân: Sân A,Sân B
Fly 3A-2
Tee 3 - 06:20 17-11-2018
Tên sân: Sân A,Sân B
Fly 4A-2
Tee 4 - 06:20 17-11-2018
Tên sân: Sân A,Sân B
Fly 4A-1
Tee 4 - 06:20 17-11-2018
Tên sân: Sân A,Sân B
1. Giới thiệu giải đấu

I. ĐIỀU HÀNH GIẢI

1.1 Điều Hành

Giải “Golf kỷ niệm 25 năm Đại học Quốc Gia Hà Nội” (Sau đây gọi tắt là Giải Đấu) được điều hành bởi Ban Tổ chức Giải (Sau đây gọi tắt là Hội Đồng) và mọi quyết định của Hội Đồng là quyết định cuối cùng.

Thông điệp của giải: “Kết nối các cựu học sinh - sinh viên VNU hướng tới kỷ niệm 25 năm Đại học Quốc Gia Hà Nội ”

* Giải đấu sẽ được Live Score và Live stream trên các kênh truyền thông của HS Golf và GolfPlus Vietnam

1.2 Đơn vị tổ chức: CLB VNU Golf và CLB Cựu Sinh viên VNU

1.3 Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ Phần truyền thông  GPC I GolfPlus Vietnam

1.4 Website của giải: www.vietnamopen.vn  

1.5 Email của giải: chervo@hsgolf.vn

1.Thông tin Liên hệ:     

Liên hệ đăng ký tham dự và tài trợ:

-  Ms.Trịnh Thị Thúy Giang (Phó Tổng Thư ký VNU golf), ĐT: 0913.030.405

-  Mr. Đoàn Lê Quang (TGĐ GolfPlus) ĐT 0934.679.368

Hoặc qua email: vnu@golfplus.vn

Các golfer đăng ký tham dự giải tại: http://www.vietnamopen.vn/giai-dau/noi-dung/18.html

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Giải đấu sẽ thi đấu trên sân golf: Long Biên Golf Club, Thứ 7 ngày 17 tháng 11, năm 2018

- Thời gian thi đấu: 6h20 đến 12h00

- Tiệc trao giải: 12h00 cùng ngày tại Nhà hàng CLB Sân golf Long Biên

- Tổng số golfer tham gia: Tối đa 76 golfer

III. ĐIỀU KIỆN THI ĐẤU VÀ THỂ THỨC THI ĐẤU

Giải đấu dành cho những Golfers - Hội viên VNU Golf, cựu Sinh viên VNU và khách mời

Các golfer tham dự giải thi đấu theo thể thức System 36 (tính Handicap Ngày) và được chia ra làm ba bảng: A, B, Nữ 

Trong trường hợp điều kiện thời tiết và sân không cho phép việc hoàn thành 18 hố thi đấu, các hố còn lại sẽ được tính điểm BOGEY

Nhân dịp kỷ niệm 25 năm ĐHQGHN, VNU Golf dự kiến kêu gọi ủng hộ cho Quỹ hoạt động thiện nguyện của CLB. Dịp này, CLB dự kiến sẽ trao 20 suất học bổng trị giá 5 triệu đồng/1 suất (tổng giá trị 100 triệu đồng) cho các HSSV có hoàn cảnh khó khăn có thành tích học tập tốt của ĐHQGHN.

Ban điều hành VNU Golf rất mong muốn các anh chị cựu sinh viên VNU chung tay cùng CLB thực hiện hoạt động thiện nguyện này.

2. Sân thi đấu
  • Số Hố: 18
  • Số gậy chuẩn: 72
4. Nhà tài trợ
Đơn vị đồng hành